Poradnik genealoga: Zmiany w nazwiskach na Górnym Śląsku

Zmiana nazwiska ŚląskProwadząc badania genealogiczne na Górnym Śląsku możemy w tamtejszych aktach stanu cywilnego natrafić na adnotacje dotyczące zmiany nazwisk. Jest to dość powszechne zjawisko. Największe nasilenie miało w latach II RP oraz zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Sprowadzało się ono głównie do spolszczania niemieckich nazwisk lub też poprawiania błędów ortograficznych w nazwiskach. Zamieniano zatem Winiarsky na Winiarski, Dittrich na Dąbek, Woyczik na Wójcik, Schikora na Sikora. Co ciekawe zdarzały się też zmiany imion np. z popularnego w Niemczech imienia Wilhelm na swojskiego Władysława.

Czytaj więcej: Poradnik genealoga: Zmiany w nazwiskach na Górnym Śląsku

Poradnik genealoga: Metrykalne księgi urodzeń w Galicji

Liber natorum 1910Metrykalne księgi urodzeń to zazwyczaj jedne z pierwszych źródeł po jakie sięgamy  w badaniach genealogicznych. Jak czytelnicy zapewne wiedzą różnią się one od siebie w zależności od regionu i czasu z którego pochodzą.  Były prowadzone różnymi metodami i w różnych językach. W południowo-wschodniej Polsce na terenach należących niegdyś do państwa Habsburgów spotykamy księgi z zapisem w postaci tabelarycznej. Wprowadzono je w końcu XVIII wieku.

Czytaj więcej: Poradnik genealoga: Metrykalne księgi urodzeń w Galicji

Poradnik genealoga: Polski Czerwony Krzyż – poszukiwania

Polski Czerwony Krzyż - poszukiwania

Organem poszukiwawczym w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Biuro Informacji i Poszukiwań. Do jego głównych zadań należy: ustalanie losów pokrzywdzonych podczas II wojny światowej i innych konfliktów zbrojnych, ofiar klęsk żywiołowych, grobów poza granicami kraju oraz osób zaginionych za granicą. Niniejsza organizacja może także na naszą prośbę na podstawie posiadanych przez nich dokumentów wystawić zaświadczenie o losie poszukiwanych osób.

Czytaj więcej: Poradnik genealoga: Polski Czerwony Krzyż – poszukiwania

Poradnik genealoga: Nieślubne dzieci

W niemal każdym rodzinie w czasach staropolskich na świat przychodziły nieślubne dzieci. W księgach zapisywano je jako illegitimi nie podając przy tym danych ojca. Najczęściej cała okolica wiedziała kto jest ojcem, ale ten w metrykach nie widniał. Cezary Kukla w pracy Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie podaje, że nieślubne dzieci stanowiły w latach 1740-69 9,6%, a w okresie 1770-1779 8,4% wśród wszystkich chrztów.

Czytaj więcej: Poradnik genealoga: Nieślubne dzieci

Poradnik genealoga: Imiona zapożyczone

Drugą grupą po imionach rodzimych są imiona zapożyczone. Największą liczbę stanowią imiona chrześcijańskie. Funkcjonują one powszechniej od XIII wieku, a od wieku XVI całkowicie dominującą. Imion niechrześcijańskich w Polsce używały niemal wyłącznie mniejszości.

 

Czytaj więcej: Poradnik genealoga: Imiona zapożyczone

Poradnik genealoga: Dowód osobisty w II RP

Doskonałym źródłem genealogicznym jest dowód osobisty. Zawiera on wiele cennych danych. Dowody osobiste w Polsce pojawiły się w latach 20. XX wieku. Początkowo służyły jako paszporty. Dopiero od roku 1928 pojawiły się krajowe dokumenty tożsamości.

Czytaj więcej: Poradnik genealoga: Dowód osobisty w II RP

Drzewa genealogiczne

Tagi